TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI NA EGZAMINY

8.9.2023

Szanowni Państwo,

Przypominamy o konieczności i terminach złożenia deklaracji na egzamin maturalny i zawodowy:

  • słuchacze Liceum Ogólnokształcącego sem. VII - termin mija 2.10.2023 r. - wzór w załączniku

  • słuchacze kierunków policealnych: opiekun medyczny sem. III, florysta sem. II, opiekunka środowiskowa sem. II, technik administracji sem. IV, technik bhp sem. III, technik usług kosmetycznych sem. IV - termin mija 15.09.2023 r. - wzór w załączniku

Deklaracje należy składać we wskazanych terminach osobiście w sekretariacie szkoły lub do pracownika szkoły pełniącego dyżur podczas zjazdu. Informujemy również, że niezłożenie deklaracji oraz nieobecność na egzaminie skutkuje nieukończeniem szkoły.

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena Neonail InsERT programy dla firm

801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00